Concrete tipis, great cars – Hello America!

Det är jakten på det förgångna och dragningen till det förfallna som gör att jag fotograferar bortglömda platser, övergivna bensinstationer, fallfärdiga garage, falnade motelskyltar precis innan de ska rivas. Varje år försvinner fler och fler magiska glömda platser. Det är i de här platserna som har fastnat någonstans mellan det förgångna och nuet som jag opererar, jag ser mig som en urban upptäcktsresande och dokumenterar skönheten i det förfallna med min analoga kamera. 

När jag genomför de här projekten färdas jag genom öknen i min Porsche 911 från 1975 på jakt efter berättelser bortom allfärdsvägarna och massturismen. Avskalade och rena skapar bilderna en längtan tillbaka till tiden då de här ökenstaterna blomstrade, tillbaka till ”The Golden Sixties”. Jag är mån om detaljer och att återge förfallet men också kämpa om glömskan. 

Only in Palm Springs.
Hotel, Motel, Holiday Inn, we love them all.
You can drive in any time you like but you can never leave …

ENGLISH VERSION

It is the search for the past and the draw of decay that have pulled me into photographing the forgotten places. The abandoned gas stations, crumbling car garages, or faded motel signs just before their demolition. Every year, more and more buildings and magical, lost places, they disappear. It is in these in-between worlds that I have found myself happily entrenched. I move around as a kind of urban explorer, documenting the beauty of decay with analog photography. 

When I am out exploring, it is in my Porsche 911 from 1975, cruising through the deserts on the hunt for the stories and the backroads that are far away from the tourist masses. Scaled down and clean pictures that long back to the days when the dessert states were blossoming, back to “The Golden Sixties”. I am obsessed with the details in restoring the forgotten, but also fighting for them to be remembered.

Instagram: @americana.mag and @johanneshuwe 

Site: johanneshuwe.com

Johannes are some years late for getting gas at this station.
Cocktails and Steak House, thank you Rod.
Johannes travel miles to get the right photo.
Such a nice combo, mid-century house and a Mustang.